Nova odluka Ustavnog suda donosi promene za porodilje: Ko može da traži odštetu

Sve porodilje koje pre trudnoće nisu imale 18 meseci staža, a morale su da održavaju trudnoću, imaće pravo na veću naknadu tokom porodiljskog bolovanja. Njihova naknada će se obračunavati kao i ženama koje imaju 18 i više meseci staža. Takvu odluku je sredinom februara doneo Ustavni sud, a izmene se odnose na sve majke koje […]

Continue Reading