Konkurs za upis u prvu godinu master akademskih studija – Veb Dizajn, za školsku 2023/2024. Godinu – treći konkursni rok

Društvo

Univerzitet u Kragujevcu u školskoj 2023/2024. godini, u trećem konkursnom roku, upisuje studente na master akademske studije na sledećem studijskom programu:

VEB DIZAJN – jednogodišnje master studije (60 ESPB)

Broj samofinansirajućih mesta: 17

Nakon završenih master studija student stiče akademski naziv – Master veb dizajner.

USLOVI UPISA

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje najmanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB na studijskom programu iz oblasti društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka, iz oblasti umetnosti.

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i rangiranjem kandidata na listi koja se utvrđuje na osnovu:

  • prosečne ocene na prethodnim studijama (50 bodova),
  • biografije, motivacionog pisma i (ukoliko je dostupna) preporuke (30 bodova)
  • i razgovora sa kandidatima (20 bodova).

Motivaciono pismo uz poželjnu preporuku na osnovu školovanja ili profesionalne saradnje i biografija (SU) dostavljaju se uz prijavu na konkurs.

U motivacionom pismu (obima do 5000 slovnih mesta, računajući slova, znakove i razmake), kandidat treba da obrazloži svoje interesovanje za veb dizajn. U okviru prijemnog ispita biće obavljen razgovor sa kandidatima o njihovoj motivaciji za veb dizajn i obavljanje dizajnerskih poslova, o prethodnom radnom iskustvu, kao i o konkretnoj motivaciji za upisivanje master programa. Intervjuom komisija procenjuje i znanja i umeća kandidata koja su preduslov za pohađanje ovog studijskog programa.

Visina školarine je:

za državljane Republike Srbije 98.000,00 dinara.

POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA I UPISA KANDIDATA

Prijave na konkurs primaće se od 13. do 15. novembra 2023. godine:

  • lično, u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenta, ulica Liceja Kneževine Srbije br. 1A
  • lično, u prostorijama Službe za studentska i nastavna pitanja Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, ulica Milana Mijalkovića 14, Jagodina
  • elektronskim putem, dostavljanjem skenirane dokumentacije, na imejl adresu: prijemnimaster23@pefja.kg.ac.rs i studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Obrazac Prijave za konkurs se može preuzeti u prostorijama Centra za razvoj karijere i savetovanje studenta (Univerzitet u Kragujevcu), u Službi za studentska i nastavna pitanja (Fakultet pedagoških nauka, Jagodina), a možete ga preuzeti i na ovom linku: https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/07/Prijavni-list-MASVD-2023.pdf.

Ako kandidat dostavi dokumentaciju u elektronskoj formi, u obavezi je da, ako ispuni uslove za upis, prilikom upisa dostavi svu dokumentaciju traženu Konkursom u originalu ili u overenoj kopiji.

Prijemni ispit (intervju): 16. novembra 2023. godine, u 10 časova na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Preliminarna rang lista: 16. novembra 2023. godine, do 15.00 časova.

Konačna rang lista: do 18. novembra 2023. godine.

Upis: 20. novembra 2023. godine, od 9 do 14 časova.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, umesto njega pravo na upis stiče sledeći kandidat na rang listi. Upis tih kadidata obaviće se 21. novembra 2023. godine u vremenu od 9 do 12 časova.

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

popunjena prijava;
očitana lična karta (ili fotokopija lične karte);
overena kopija diplome (uverenja) o završenim prethodnim nivoima studijama;
uverenje o položenim ispitima tokom prethodnih nivoa studija ili overena kopija dodatka diplome;
dokaz o uplati troškova za sprovođenje konkursa u visini od 5.000,00 dinara, koji se uplaćuje na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12;
tri fotografije 3,5 x 4,5 sm;
motivaciono pismo uz poželjnu preporuku na osnovu školovanja ili profesionalne saradnje;
biografija (SV kandidata)

Kontakt telefon: + 381 (0)35 8223 805 lok. 109, +381 (0)34 300-425

E-pošta: prijemnimaster23@pefja.kg.ac.rs i studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Kontakt za pitanja vezana za sadržaj i ishode studijskog programa: rukovodilac studijskog programa, profesor Slobodan Štetić (+381 (0)65 2090400).

Na zahtev službi Fakulteta kandidat mora dostaviti fotokopiju dozvole za rad prethodnog fakulteta za izvođenje studijskog programa u vreme upisa na studije prvog stepena.

STRUKTURA PROGRAMA:

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/07/Struktura-programa-MAS-Veb-dizajn-22.pdf

Knjiga predmeta

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/07/Knjiga-predmeta-MAS-Veb-dizajn-22.pdf

Ishod studijskog programa: usvajanje teorijskih znanja i praktično osposobljavanje za samostalno kreiranje veb-stranica, kao i dizajniranje njihovih sastavni elemenata.

Cilj studijskog programa: razvijanje kompetencija za efektivan i efikasan dizajn veb-sajtova kroz izučavanje obaveznih i izbornih predmeta i realizovanje prakse; razumevanje svetskih trendova savremenih veb-tehnologija; praktično osposobljavanje za korišćenje različitih programskih paketa i alata za obradu teksta, slike, video i zvučnih sadržaja; praktično ovladavanje tehnikama grafike i upoznavanje sa osnovnim elementima snimanja digitalnim fotoaparatima i obradom fotografija; osposobljavanje za samostalno dizajniranje i kreiranje statičkih i dinamičkih veb-stranica.

Student stiče sledeće kompetencije: razumevanje i kritičko preispitivanje teorije i prakse veb dizajna; uspostavljanje pravca razvoja i upravljanje razvojem veb-stranica; efikasno upravljanje analizom, projektovanjem, dizajniranjem veb-sajtova; razvoj i izrada kvalitetnih materijala za veb, dizajnerskih rešenja i programa na prednjem i zadnjem kraju veb-sajta; planiranje i kontrolisanje kvaliteta rada veb-sajta.

Po završetku programa student će moći da: vlada tehnikama grafičkog dizajna; poznaje osnovne elemente snimanja digitalnim fotoaparatima i obrade fotografije; upravlja planiranjem, projektovanjem i razvojem veb sadržaja; dizajnira interfejs; samostalno dizajnira i kreira statičke i dinamičke responzivne veb-stranice; razvija programe na prednjem i zadnjem kraju sajta koristeći kodove poput HTML, XML, CSS, javascript, PHP, MySQl.

Glavne oblasti: primenjene umetnosti i dizajn i računarske nauke.

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktom Univerziteta. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Pre upisa kandidat – strani državljanin dužan je da Univerzitetu podnese dokaze:

  • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
  • da zna srpski jezik ako se opredeli da sluša nastavu na srpskom jeziku

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Kragujevcu i upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Tagovi:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.